Ontwikkeling van plan voor optimalisatie van VR-park

De opdracht was om een plan te ontwikkelen om het VR-park te optimaliseren op commercieel, operationeel en organisatorisch vlak. De opdracht kwam van de Raad van Bestuur.

In eerste instantie werd het aanbod herwerkt in functie van de behoeften van de verschillende doelgroepen. De games werden afgestemd op het niveau van bekendheid van de gasten met VR, hun spelvoorkeuren en het niveau van intensiteit. Op basis daarvan werden verschillende pakketten samengesteld. Daarnaast werd de pricing aangepast in functie van de effectieve speelduur en populariteit van de pakketten.

De website werd grondig herzien, waarbij de look & feel en de structuur werden aangepast. Bij het nieuwe aanbod werden de belangrijkste voordelen voor de verschillende doelgroepen duidelijk gecommuniceerd. Daarnaast werd de reservatiemodule geoptimaliseerd, zodat gasten konden reserveren in een overzichtelijke flow en met een minimum aan stappen.

Om de verkoop van tickets tijdens dalperiodes te stimuleren en meer naamsbekendheid voor het VR-park te creëren, werden een aantal samenwerkingsverbanden afgesloten met externe ticketing partners. Met de partners werd een kalender vastgelegd ter promotie van specifieke pakketten tijdens kortlopende actieperiodes.

Om een efficiënte en consistente gastervaring te kunnen bieden werden manuals ontwikkeld voor training en daarna begeleiding van de medewerkers. Naast de technische instructies werden ook de inhoud en de vorm voor het begroeten, begeleiden en afscheid nemen van de gasten vastgelegd en geoefend.

De flow voor het behandelen van aanvragen van bedrijven, scholen en organisaties werd ook grondig herzien. Door de aangepaste communicatie op de website waren de aanvragen veel gerichter. Op basis van verschillende templates die werden ontworpen konden de meeste aanvragen zeer snel worden beantwoord. Voor de resterende aanvragen werd onmiddellijk contact genomen met de persoon die de aanvraag had gestuurd en werd een gepersonaliseerd voorstel uitgewerkt.