Ik breng mijn ervaring mee…

 • In het definiëren van een helder service concept, zodat klanten zich een duidelijk beeld kunnen vormen wat ze mogen verwachten en medewerkers zich een duidelijk beeld kunnen vormen wat van hen verwacht wordt.
 • In het vastleggen van een duidelijke missie, visie en strategie, zodat de richting van de organisatie duidelijk kan worden gemaakt naar medewerkers én klanten.
 • In het bepalen van heldere waarden zodat medewerkers weten waar hun organisatie voor staat.
 • In het bepalen van de strategische richting en het vertalen van de strategie naar de verschillende departementen en naar individuele medewerkers.
 • In het screenen en aantrekken van gemotiveerde medewerkers.
 • In het goed integreren van nieuwe medewerkers in je organisatie.
 • In het uitwerken van traingingstools en -programma’s.
 • In het sturen, begeleiden, ondersteunen en coachen van medewerkers.
 • In het opzetten van kaders om medewerkers de nodige vrijheid te geven en zo zichzelf en de organisatie verder te ontwikkelen.
 • In het samenbrengen van verschillende profielen in een team om zo tot een krachtig geheel te komen.
 • In het opzetten van een aangepaste commerciële benadering voor verschillende doelgroepen.
 • In het ontwikkelen en in de markt zetten van bijkomende diensten voor bepaalde doelgroepen.
 • In het gebruiken van de feedback van klanten om de dienstverlening steeds verder te optimaliseren.
 • In het opzetten van partnerships met commerciële- en overheidsbedrijven.
 • In het in kaart brengen van de customer journey en de touchpoints om de klantenervaring permanent te verbeteren.
 • In het vastleggen van duidelijke procedures die als houvast dienen voor het bieden van een uniforme, kwalitatieve dienstverlening.
 • In het in kaart brengen van processen om de dienstverlening en de efficiëntie verder te verbeteren.
 • In het opzetten van tools voor opmaak van basisplanningen en de permanente bijsturing van de planningen om het aantal ingezette medewerkers zo goed mogelijk af te stemmen op het (verwachte) aantal klanten.
 • In het opzetten van dashboards met de meest relevante KPI’s op vlak van innovatie, medewerkers, klanten, operationele werking en financiën, die bepalend zijn voor het succes van de organisatie op lange termijn.
 • In het projectmatig aanpakken van grote verandertrajecten.