Opstellen haalbaarheidsstudie en business plan
indoor themapark

De opdracht was om een haalbaarheidsstudie en een business plan te ontwikkelen voor een indoor themapark. Samen met andere leden van de projectgroep werd het plan uitgewerkt en voorgesteld aan de CEO van de betrokken onderneming.

Vertrekkend vanuit een specifieke locatie werd eerst het marktpotentieel in kaart gebracht, op basis van drive time analyse en penetratiegraad, rekening houdend met de weerhouden doelgroepen.

Op basis van de gecalculeerde bezoekcijfers werd een eerste conceptplan opgesteld rond de benodigde grootte van de locatie, het aantal attracties en hun capaciteit, het aantal verkooppunten en hun grootte, de ruimte in de wachtrijen, de benodigde vrije ruimte, de sanitaire voorzieningen, de stocks en de technische ruimtes.

Op basis hiervan werd een business plan opgemaakt. Daarbij werd rekening gehouden met de gemiddelde besteding voor tickets, food & beverage, merchandising en andere in vergelijkbare locaties in het betrokken gebied. De directe verkoopkosten werden gecalculeerd op basis van gekende percentages en lokale BTW-regelgeving. De personeelskosten werden berekend op basis van de ingeschatte benodigde bezetting per openingsdag, rekening houdend met de lokale verloningsniveaus. Op basis van de gecalculeerde EBITDA werd de maximale hoogte van de investering vastgelegd.

In de daaropvolgende studie werden alle investeringskosten, gerelateerd aan het gebouw, de attracties, thematisering, verlichting, geluid en andere, in detail uitgewerkt en werd het volledige dossier voorgelegd ter goedkeuring aan de CEO van de betrokken onderneming. Het dossier werd intussen door de Raad van Bestuur van de onderneming goedgekeurd.