Ontwikkeling strategisch plan brasseriegroep

De opdracht was om het strategisch plan te ontwikkelen voor een groep die 4 brasseries uitbaat, met als uitgangspunt meer uniformiteit te creëren over de verschillende locaties heen. Samen met de interne sponsor is het strategisch plan uitgewerkt, dat voorgesteld werd aan de Directie en door hen gevalideerd.

Als startpunt werd een helder service concept gedefinieerd voor de brasseries, zodat voor de gasten duidelijk zou zijn wat te verwachten en voor de medewerkers duidelijk zou zijn wat te bieden. De belangrijkste elementen van het service concept werden high-level uitgewerkt, zoals het productaanbod, de productpresentatie, de productkwaliteit, de prijsstrategie, de service, de look & feel en de uitstraling om tot een coherent geheel te komen.

Van daaruit werden verschillende bijkomende doelgroepen gedefinieerd die gericht benaderd konden worden om de verkopen naar boven te halen. Er werden partnerships voorgesteld met externe verkoopkanalen om enerzijds de directe verkoop verder te stimuleren en anderzijds de naamsbekendheid van de brasseries verder te ondersteunen.

Er werd een uniforme portionering van voeding en dranken en gebundelde aankopen voor alle brasseries voorgesteld om de foodcost te reduceren. Daarnaast werd een voorstel uitgewerkt voor uniforme planningen om de personeelskost onder beheersing te houden.

Al deze elementen werden verwerkt in een financieel plan met onderliggende targets inzake groei van de inkomsten (het aantal gasten en de besteding per gast) en beheersing van de kosten (foodcostpercentage en personeelskostpercentage).

Tenslotte werd een projecttiming voorgesteld om de verschillende elementen gefaseerd te kunnen implementeren.