Training

We hebben een set van workshops uitgewerkt rond de belangrijkste uitdagingen voor organisaties binnen de hospitality- en vrijetijdssector. De workshops vertrekken vanuit een kader waarbij de uitdagingen in een breder perspectief worden geplaatst. De situaties waarop geoefend wordt komen vanuit van de eigen organisatie.

 
Kernelementen – Alle workshops

> Bestaan voor minimaal 50 procent uit werken en oefenen. Nieuwe kennis wordt omgezet in oefeningen en daarop wordt geoefend.
> Zijn herkenbaar. De uitdagingen waarop gewerkt wordt zijn voorbeelden uit de eigen organisatie.
> Zijn praktijkgericht. De deelnemers kunnen de opgedane kennis en vaardigheden onmiddellijk inzetten in hun dagelijkse werking.
> Worden in-house georganiseerd. Dwz. in een gekende setting met collega’s die de deelnemers, de organisatie en de uitdagingen kennen.
> Zijn volledig fysisch. Om tot een maximale participatie en interactie te kunnen komen.
> Nemen 4 uur in beslag. Lang genoeg om volop te leren, te delen en te oefenen. Niet té lang om de aandacht er maximaal bij te houden.
> Zijn voor groepen van 8 tot 15 deelnemers. Voldoende groot om te delen en te leren, niet te groot zodat iedereen voldoende aan bod kan komen.
> Worden gefaciliteerd door een ervaren trainer. Dat betekent stimuleren om te proberen en aanzetten om van mekaar te leren.

Praktisch


> Tijdens een intakegesprek worden de redenen en de context voor het organiseren van de workshop besproken, evenals de doelen die de organisatie voor ogen heeft en de resultaten die de organisatie wilt bereiken met de workshop.
> Daarna worden een aantal probleemstellingen besproken die kunnen dienen als basis voor de workshop.
Op basis daarvan wordt een voorstel voor de inhoud en timing van de workshop opgemaakt.
> Na validatie van het programma en de timing wordt een intromail gestuurd naar alle deelnemers met duiding van de opzet voor de workshop, de doelen en de timing.

Investering


> De investering voor alle workshops bedraagt 1050 Euro excl. BTW + verplaatsingskosten in functie van de locatie. 

Workshops

Andere workshops worden gemaakt op basis van specifieke behoeften

Omgaan met
groeipijnen in
de organisatie

Effectieve
strategie-
uitvoering

Optimaliseren
van de customer
journey

Managen
van
verwachtingen

Verbeteren van
de totale
gastervaring

Omgaan
met klachten

Gasten
veranderen in
ambassadeurs

Managen
van
conflicten

Feedback
geven en
ontvangen


Creëren van
high performing
teams

Ontwikkelen van
een balanced
scorecard

Business Model innovatie