Consulting...

DVW Consulting ondersteunt bedrijven binnen de hospitality- en vrijetijdssector op zowel strategisch als operationeel niveau. De opdrachten situeren zich voornamelijk binnen de domeinen van strategische planning en -heroriëntering, (re)organisatie, management- en leiderschapsontwikkeling, verbeteren van de customer experience en verhogen van de rentabiliteit.

Kernelementen
> De focus gaat eerst naar verbeteringen die op korte termijn effect hebben, daarna worden zaken aangepakt die op langere termijn renderen.
> Er wordt steeds gekeken naar de hele organisatie, zodat een oplossing binnen een bepaald domein geen negatieve effecten heeft op andere domeinen.
> De doelstellingen, vooropgestelde resultaten en meetcriteria worden duidelijk vastgelegd, evenals de rollen van alle betrokkenen in een project.

Praktisch
>Tijdens een intakegesprek worden de redenen en de context voor het consultingproject besproken, evenals de initiatieven die de organisatie al genomen heeft en de resultaten daarvan.
>Daarnaast worden de doelen besproken die de organisatie voor ogen heeft, de resultaten die de organisatie wilt bereiken met het project en de manier waarop dat kan gemeten worden.
>Op basis daarvan wordt een voorstel voor de inhoud en timing van het project opgemaakt.
>Na validatie van het voorstel wordt een volledig overzicht opgemaakt met de doelen, de beoogde resultaten en de meetcriteria.

Voor een doorlichting van een organisatie hebben we de JourneyMaximizer ontwikkeld. De Journey Maximizer is een scan van het traject van de gasten, bekeken vanuit het perspectief van zowel de gasten als het bedrijf. Uit de analyse komen aanbevelingen tot het verbeteren van de gehele customer journey én tot het verhogen van de opbrengsten binnen het hele traject. Er komen een reeks verbeteringen uit die op korte termijn renderen en daarnaast zaken die op langere termijn effect hebben.

Investering
> Voor consultingprojecten wordt steeds een voorstel op maat gemaakt.
> De investering voor de scan, analyse en aanbevelingen via de JourneyMaximizer bedraagt 2.800 Euro excl. BTW