Coaching...

DVW Consulting kan coaching voorzien van individuele medewerkers of teams binnen organisaties binnen de hospitality- en vrijetijdssector. De coachingsessies vertrekken vanuit een welbepaald doel waar de coachee(s) naar toe worden begeleid.  Kernelementen – Individuele coachingsessies


> Zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is de basis voor een goede coachingrelatie. Zaken die de coachee als zijnde vertrouwelijk bestempeld worden niet aangehaald.
> Moeten gewild zijn door de coachee zelf. De wil van de coachee om te investeren in zichzelf en zich te engageren is cruciaal om tot een resultaat te komen.
> Zijn zeer individueel georiënteerd. Iedere coachee is anders en heeft een andere aanpak nodig om tot een vooropgesteld resultaat te komen.
> Duren 1,5 uur tot 3 uur. Lang genoeg om voldoende diepgang en impact te hebben. Niet té lang om te kunnen tot rust komen en reflecteren.
> Worden gefaciliteerd door een ervaren coach. Deze zet de coachee aan tot reflectie rond werkwijze of gedrag, het bedenken van alternatieven en proberen.

Kernelementen – Teamcoachingsessies

> Worden duidelijk gekaderd. Het schetsen van het inhoudelijk praktisch en ruimtelijk kader waarbinnen de sessies worden georganiseerd is de basis.
> Vertrekken vanuit gelijkwaardigheid. Alle deelnemers, ongeacht hun rol of positie binnen de organisatie, zijn gelijkwaardig binnen de sessies.
> Zijn voor en door alle deelnemers. Sommigen worden gepusht om zich te uiten en anderen ingetoomd, zodat alle meningen en gevoelens aan bod komen.
> Duren 3 uur. Voldoende lang om iedereen volop aan bod te laten komen, zaken uit te spreken en oefeningen te doen.
> Zijn voor groepen van maximaal 12 deelnemers. Op die manier kan iedereen worden geobserveerd en kan iedereen aan bod komen.
> Worden gefaciliteerd door een ervaren teamcoach. Deze zet de coachees aan tot het uiten van meningen en gevoelens, het faciliteren van moeilijke situaties tussen bepaalde medewerkers of groepen medewerkers en het begeleiden van hun zoektocht naar een gezamenlijk doel.

Praktisch


> Tijdens een intakegesprek worden de redenen en de context voor het organiseren van de coachingsessies besproken, evenals de doelen die de organisatie voor ogen heeft en de resultaten die de organisatie wilt bereiken met de coachingsessies.
> Op basis daarvan wordt een voorstel voor de inhoud en timing van de coachingsessies opgemaakt.
> Na validatie van het programma en de timing wordt een intromail gestuurd naar alle deelnemers met duiding van de opzet, de doelen en de timing.

Investering

> De investering voor een individuele coachingsessie bedraagt 125 Euro per uur excl. BTW + verplaatsingskosten in functie van de locatie.
> De investering voor een teamcoachingsessie bedraagt 1050 Euro excl. BTW + verplaatsingskosten in functie van de locatie. 

Door mijn coachervaring kan ik medewerkers begeleiden in alle geledingen van de organisatie.